Бутони

Тук ще са двата бутона

Категории

Мониторингът на една фотоволтаична система е необходим компонент, който гарантира  надеждната работа и интеграцията й в други системи. Хардуерът се инсталира бързо и софтуерът е удобен за използване.

Можете да следите постоянно PV системата, като просто инсталирате даденото приложение на вашия смартфон, таблет или компютър. Използвайте демонстрационните системи за кратък поглед върху това, което можете да направите с приложението. В някои от вариантите, освен контрол на параметрите има и обратна връзка за дистанционно включване и изключване на отделни елементи от системата или управление на осветление и битови електроуреди (умна къща).

При продуктите даталогери и др.

Няма продукти в тази категория.