Бутони

Тук ще са двата бутона

Категории

Главното трансформаторно табло

Главното трансформаторно табло се използва за пренасяне на електрическата енергия от трансформаторни постове до разпределителните табла НН с мощност от 250kVA до 1250kVA

В главното трансформаторно табло са монтирани триполюсен автоматичен прекъсвач на входа, шинна система, 3 бр. проходни токови измервателни трансформатори, апаратура за аналогово измерване на ток и напрежение, защитна апаратура и клеморед за монтиране електромер. Общият вид е показан на фигура 1, а схемата на свързване на главните вериги на фигура 2. Изработват се в съответствие с българските и международни стандарти.Фигура 1 - Разпределение на апаратите

Няма продукти в тази категория.