Бутони

Тук ще са двата бутона

Категории

Фотоволтаичните системи се делят  според начина на свързване на два основни вида:

-       -    свързани с електропреносната мрежа системи (greed conection)

Мрежовите фотоволтаични системи, работят в паралел с електропреносната мрежа, като по този начин, повишават надеждността на захранване на обекта с ел. енергия. Произведената ел. енергия с приоритет се използва за покриване на собствените нужди, като при недостиг разликата се доставя от мрежата. При по-голямо производство на ел. енергия от необходимото, излишъкът се връща в енергийната мрежа.

    независими системи (stand alone) за независимо електрозахранване

Независимите системи преобразуват слънчевата енергия в електрическа и зареждат специални акумулаторни батерии, които осигуряват стабилно и надеждно захранване през цялото денонощие на потребители без достъп до ел.захранване. 

Няма продукти в тази категория.