Ние предлагаме:

-  поектиране на мрежови фотоволтаични системи

-  проектиране на автономни фотоволтаични системи

-  зарядни станции

- системи за управление на дома (smart home)

- подвижни фотоволтаични инсталации за поливане

-  системи за съхранение на електроенергия

-  доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация

-  поддръжка на соларни паркове и зарядни станции