Ние от Електродивелъпмънт предлагаме проектиране, доставка и цялостно изграждане соларни инсталации за производство на електроенергия, както за лична употреба, така и за промишлено производство. Имаме богато портфолио на изградени фотоволтаични  паркове и покривни инсталации. Също така предлагаме поддръжка, ремонт и мониторинг на вече изградени системи.

Фотоелектрическите слънчеви системи преобразуват слънчевата енергия в електрическа. Думата фотоволтаик се състои се от две части "фото", произхождаща от гръцката дума за светлина, и "волт" - единицата за електрическо напрежение. Следователно, терминът фотоволтаик буквално преведен на български означава светлинно-електрически. Според историческите сведения фотоелектрическият ефект е открит от френския физик Едмон Бекерел още през далечната 1839г. Фотоелектрическите системи отдавна са част от ежедневието ни. Със слънчева енергия се захранват множество малки консуматори като калкулатори и часовници. По-сложни системи осигуряват необходимата електрическа енергия за функционирането на комуникационни спътници, водни помпи, осветителни уредби, електроуреди и машини в бита, бизнеса и индустрията.

Фотоелементите преобразуват светлината в електрическа енергия. Много полупроводникови материали могат да се използват за производство на фотоелементи, като най-използван е Si. Силицият е главната съставна част на соларната клетка.

Фотоволтаичната клетка се изработва от силициеви блокове, след което се подреждат и се сглобяват в по-големи единици – соларни панели, поставени в рамка и капсуловани за устойчивост към атмосферните условия КПД (съотношението между усвоена и вложена енергия) на соларна клетка от поликристален силиций в лабораторни условия е около 24%, в производствени условия се постигат 14-20%. Монокристалната клетка постига в лабораторни условия около 24% КПД, в производствени условия се постигат 14-17%.

Фотоволтаичните модули са крайният продукт, готов за производство на ел.ток и подаването му към мрежата се осъществява посредством преобразуватели (инвертори), които преобразуват произведеното напрежение от модулите в съответствие със стандартите за директно захранване на потребители.

Фотоволтаичните системи се делят според начина на свързване на два основни вида:

-        - свързани с електропреносната мрежа системи (greed conection)

Мрежовите фотоволтаични системи, работят в паралел с електропреносната мрежа, като по този начин повишават надеждността на захранване на обекта с ел. енергия. Произведената ел. енергия с приоритет се използва за покриване на собствените нужди, като при недостиг разликата се доставя от мрежата. При по-голямо производство на ел. енергия от необходимото, излишъкът се връща в енергийната мрежа.

-         - независими системи (stand alone) за независимо електрозахранване.

Независимите системи преобразуват слънчевата енергия в електрическа и зареждат специални акумулаторни батерии, които осигуряват стабилно и надеждно захранване през цялото денонощие на потребители без достъп до ел.захранване.


Стационарните фотоволтаични системи са: системи монтирани на земята, покрива или фасадата. Наричат се стационарни, защото нямат въртящи се механични части т.е. PV модулите се монтират по един и същи начин и под ъгъл, който се определя с помощта на софтуер след задаване на точното географско положение на системата. Съществува възможност за коригиране на ъгъла, под който се монтират модулите за оптимално използване на падащата слънчевата енергия. Стационарните фотоволтаични системи са подходящи за инсталиране на големи мощности, не изискват големи площи (за сравнение при слънцеследящите площта трябва да е до 4-5 пъти по-голяма за същата инсталирана мощност, за да не се засенчват отделните установки), имат по-ниска себестойност в сравнение със следящите и водят до по-ниски разходи за поддръжка.

 

Следящите фотоволтаични системи осигуряват по-висока производителност до 35% повече от стационарните системи, поради това че следят Слънцето от сутрин до вечер, вследствие на което срокът за възвръщане на инвестицията е по-малък в сравнение с този при стационарните системи. Могат да се задвижват с един или два мотора, т.нар. едноосно и двуосно задвижване.

Покривните системи  възстановяват инвестираните ресурси в рамките на 4 до 10 години и произвеждат 100% чиста възобновяема енергия за 30-годишен експлоатационен срок.


Към магазин