Ние от Електродивелъпмънт предлагаме проектиране, доставка и монтаж на соларни инсталации за производство на електроенергия за лична употреба и за промишлено производство. Предлагаме и системи за съхранение на електроенергията. Съдействаме на клиентите си през целия процес - от предпроектното проучване, построяването, узаконяването, въвеждането в експлоатация до поддръжката.


Имаме богато портфолио на изградени фотоволтаични  паркове и покривни инсталации. Клиентите ни имат доверие и сигурност в нашия професионализъм и спокойно доверяват реализацията на идеите си на нас.


Според начина на свързване фотоволтаичните системи  се делят  на два основни вида:


   - свързани с електропреносната мрежа системи (greed conection)
Мрежовите фотоволтаични системи, работят в паралел с електропреносната мрежа, като по този начин повишават надеждността на захранване на обекта с ел. енергия. Произведената електроенергия може да се продава, да се съхранява в акумулаторни блокове или да се използва в обекта.


Ако обекта е за собствени нужди произведената ел. енергия с приоритет се използва за покриване на собствените нужди, като при недостиг разликата се доставя от мрежата. При по-голямо производство на ел. енергия от необходимото, излишъкът се връща в енергийната мрежа и се продава или се съхранява в батерии. 


  - независими системи (stand alone) - за независимо от мрежата електрозахранване.
Автономните системи преобразуват слънчевата енергия в електрическа и зареждат специални акумулаторни батерии, които осигуряват стабилно и надеждно захранване през цялото денонощие на потребители без достъп до ел.захранване.


Според вида конструкция фотоволтаичните системи се делят на следните видове:


Стационарните фотоволтаични системи са: системи монтирани на земята, покрива или фасадата. Наричат се стационарни, защото нямат въртящи се механични части т.е. PV модулите се монтират по един и същи начин и под ъгъл, който се определя с помощта на софтуер след задаване на точното географско положение на системата. Съществува възможност за коригиране на ъгъла, под който се монтират модулите за оптимално използване на падащата слънчевата енергия. Стационарните фотоволтаични системи са подходящи за инсталиране на големи мощности, не изискват големи площи (за сравнение при слънцеследящите площта трябва да е до 4-5 пъти по-голяма за същата инсталирана мощност, за да не се засенчват отделните установки), имат по-ниска себестойност в сравнение със следящите и водят до по-ниски разходи за поддръжка.


Следящите фотоволтаични системи осигуряват по-висока производителност до 35% повече от стационарните системи, поради това че следят Слънцето от сутрин до вечер. Могат да се задвижват с един или два мотора, т.нар. едноосно и двуосно задвижване.


Покривните системи  възстановяват инвестираните ресурси в рамките на 4 до 10 години и произвеждат 100% чиста възобновяема енергия за 30-годишен експлоатационен срок.


За земеделски производители, които имат нужда да поливат насажденията си, но са далеч от електропреносната мрежа, предлагаме фотоволтаични инсталации монтирани на ремаркета, с които имат възможност да поливат посевите си през летните дни. Те са компактни и лесни за употреба, подвижни.