Ние от Електродивелъпмънт имаме дългогодишен опит в проектиране, доставка и монтаж на соларни инсталации за производство на електроенергия за лична употреба и за промишлено производство. Предлагаме и системи за съхранение на електроенергията. Съдействаме на клиентите си през целия процес - от предпроектното проучване, построяването, узаконяването, въвеждането в експлоатация до поддръжката.


фотоволтаичните системи  условно могат да се разделят  на :


   - свързани с електропреносната мрежа системи (grid conection)
Мрежовите фотоволтаични системи, работят в паралел с електропреносната мрежа, като по този начин повишават надеждността на захранване на обекта. Произведената електроенергия може да се продава, или да се използва в обекта. Фотоволтаичната система може да се окомплектова с локална система за съхранение на енергията (ЛСС) като това допринася за увеличаване  максимално на  рентабилността и ефективността на инсталацията.

При работа на фотоволтаичната инсталация, по време на интервалите извън пиковите натоварвания, когато електрическата енергия е с по-ниски цени и няма достатъчно консумация в обекта , произведената енергия ще се съхрани в ЛСС. Съхранената енергия може да бъде използвана при повишена консумация в обекта и  понижено производство на фотоволтаичната инсталация и в пикови моменти, когато мрежовата електрическа енергия е с по-висока цена. 

Този тип фотоволтаични системи в съчетание с ЛСС или без ЛСС, работещи в паралел с електроразпределителната мрежа, осигуряват захранване на обекта само при наличие на мрежово напрежение.

При необходимост от резервно захранване на обекта, се използват хибридни инвертори които при отпадане на мрежовото напрежение осигуряват захранване от акумулаторният блок.


  - независими системи (stand alone) - за захранване на обекти, без достъп до електроразпределителната мрежа.
Автономните системи преобразуват слънчевата енергия в електрическа, която се използва за директно захранване на обекта и съхранение в акумулаторни батерии, които осигуряват стабилно и надеждно захранване през цялото денонощие.


Според вида конструкция фотоволтаичните системи се делят на следните видове:


Стационарните фотоволтаични системи 

Наричат се стационарни, защото нямат въртящи се механични части т.е. PV модулите се монтират по един и същи начин и под ъгъл, който се определя с помощта на софтуер след задаване на точното географско положение на системата. Съществува възможност за коригиране на ъгъла, под който се монтират модулите за оптимално използване на падащата слънчевата енергия. Могат да бъдат монтирани на терен, покрив или фасади.

- системи монтирани на покрива или фасадата се използват основно за собствени нужди, тъй като покривите на сградите са ограничени и инсталираната мощност е малка и произведената енергия обикновено не е достатъчна. Предимството им е, че се оползотворяват неизползваемите пространства на покривите и фасадите, цената за изграждане е сравнително ниска и имат облекчен режим за присъединяване.

 - Стационарните фотоволтаични системи монтирани на терн са подходящи за инсталиране на големи мощности, използват се основно за производство и продажба на електроенергия


Следящите фотоволтаични системи осигуряват по-висока производителност до 35% в сравнение със стационарните системи, поради това че следят Слънцето от сутрин до вечер. Могат да бъдат с т.нар. едноосно и двуосно задвижване. Недостатък при тях е, че изискват големи площи за да не се засенчват отделните установки (за сравнение при стационарните площта трябва да е до 4-5 пъти по-малка за същата инсталирана мощност). Имат по-висока себестойност и  по-големи разходи за поддръжка.

 

За земеделски производители, които имат нужда да поливат насажденията си, но са далеч от електроразпределителната мрежа, може да се изплзват фотоволтаични инсталации монтирани на подвижни ремаркета, с които имат възможност да поливат насажденията си през летните дни. При приключване на сезона се прибират.