Бутони

Тук ще са двата бутона

Категории

Електромерните табла се изработват по поръчка, съгласно одобрен и съгласуван технически проект. Изпълняват се според изискванията на съответното електроразпределително дружество. Изработват се от листове стомана с дебелина 1,5 мм, предпазни щитове с възможност за пломбиране, прахово-полиестерно покритие с възможност за избор на цвят. Осигуряваме, при необходимост транспорт , монтаж на ел. таблото, елелтрическо свързване и монтаж на електромери. Съдействаме при приемане на обекта.

Няма продукти в тази категория.