Предлагаме зарядно станции Siemens и GPStation. Станциите на GPStation имат вградена, разработена от тях специализирана система за отворено плащане, която е вградена във всички наши зарядни станции, за да задоволи нуждите на клиентите. Това означава, че потребителите могат да плащат за зареждане на електрическите си превозни средства чрез познати безкасови методи като дебитни или кредитни карти, портфейл на смартфон или решение за уеб плащания. Концепцията за отворено плащане вече е доказана в традиционните бензиностанции, където шофьорите плащат за своя бензин на машини за самообслужване. Клиентите искат да плащат за зареждане на своите електрически превозни средства бързо и лесно, затова компанията разработва решение, което е перфектно съобразено с техните нужди. Чрез системата за таксуване всеки може да контролира освен отдалечена поддръжка и актуализация на фърмуера, управление на достъпа чрез GPRS, UMTS и LTE, да ползва допълнителни възможности далеч над предоставените от OCPP. Иновативната технология води до максимална ефективност и безопасност както за зареждащата система, така и за превозното средство. Въвеждането на тази иновация води до повишаване на конкурентното предимство на компанията, тъй като това все още не се предлага от останалите участници на пазара.