Електродивелъпмънт ЕООД е създадена през 2009г. Основната ни дейност е в областта на енергетиката и електротехническата промишленост. Изграждаме електро инсталации и мрежи с ниско и средно напрежение, произвеждаме и оборудваме КТП и ел. табла, предлагаме сервизна и абонаментна електро поддръжка на жилищни и офис сгради и промишлени предприятия. След като през 2007г. в България бяха регламентирани изкупните цени на електроенергията произведена от фотоволтаици, ние развихме дейността си като се насочихме и към изграждане на фотоволтаични централи, за целта изпратихме наши служители на специализация при европейските ни партньори.

Към момента имаме желание да се насочим към нова търговска област, каквато е електронната търговия.